۳۱ فروردین, ۱۳۹۸
preparing home for kid آماده کردن فضای خانه برای کودک

چگونگی آماده کردن فضای خانه برای کودکان و خردسالان

تمام فعالیت‌های کودک در چند سال اول زندگی در فضای خانه انجام شده و همین امر ضرورت چگونگی آماده کردن فضای خانه برای کودکان را دو چندان می‌کند.